تبلیغات
www.dehnodasht.mihanblog.com--------------------------بنام خدای بخشنده مهربان ------- باسلام خدمت دوستان گرامی وارجمند -----تاریخچه ایجاددهنودشت----- روستای دهنودشت حدود120الی150سال اززمان حفرقنات انتقال آب به ورودی این روستا قدمت دارد.وصاحب دهنودشت شخصی بودمعروف به (ملاحسین حاج علی اکبرپدرعبدالرحمن)آقای ملاحسین حاج علی اکبربرای زراعت وکشاورزی خود دردهنودشت کارگری داشت بنام( علی لر)که اواولین ساکن روستای مابوده است . آقای ملاحسین حاج علی اکبر پدر عبدالرحمن فردی سخت کوش ودرستکار بود ودرمنطقه سبزدشت مشغول احداث قنات های متعددی بودکه یکی از آنهاقنات اکبرآباد نام گرفت بعدازجاری شدن آب قنات اکبر آبادبه علت وصل بودن آبهای زیرزمینی آب قنات کویروکه صاحب آن حسن علی محمد بود کم شد وبرای کشاورزی وزندگی مناسب نبود . ملاحسین حاج علی اکبرکه باحسن علی محمد دوست صمیمی بود جهت جبران خسارت حسن علی محمد چند پیشنهاد جهت دادن قنات وروستای جدید به او دادکه نهایتاحسن علی محمد زندگی وصاحب روستای دهنودشت شدن راپذیرفت وباخانواده خود به این روستامهاجرت کردند.دراین بین علی لر که کارگر ملاحسین بود از صاحب جدید روستا تقاضا می کندکه در همین روستا بماند وبرای صاحب جدید کارکند که مورد قبول ازطرف حسن علی محمد قرارمی گیرد وازاین تاریخ این روستا بنام دهنو وسپس دهنودشت نامیده شد که بعضی قدیمی ها هم بنام ده حسن علی محمد می شناسندکه دوخانواردرآن زندگی میکردند حسن علی محمد همان جد قدیمی اکثر مردم روستای ما است که بنام رحیمی دهنوی درمنطقه سبزدشت شناخته می شوند .امروزه تعداد16 خانوار ساکن وموقت که منزل مسکونی دراین روستادارند درحال زندگی هستند که اکثر باهم فامیل هستند واز نوادگان حسن علی محمد(رحیمی دهنوی) میباشند. ---------معرفی روستای دهنودشت--------- روستای دهنودشت یکی ازروستاههای دهستان سبزدشت بافق می باشد.که درفاصله حدود85 کیلومتری شهرستان بافق و200کیلومتری مرکز استان یزد قرار دارد.تعداد 16خانوار دائم وغیر دائم در این روستای کوچک زندگی می کنند که تعداد دوشهید والا مقام بنام های شهیدمحمودرحیمی وشهیدحسین ابراهیمی تقدیم به کشور عزیزمان ایران کرده است .اکثراهالی این روستا باهم فامیل هستند .وباکمک یکدیگردرجهت آبادانی روستای خود باهمت خود وهمکاری مسئولین مربوطه خصوصا بخشداری ودهداری بساب سعی وتلاش کرده اند ومیکنند که جای تقدیر وتشکردارد. ------فراخوان------- باسلام ازکلیه دهنودشتی های عزیز تقاضادارم چنانچه عکس وتصویر خوب وباکیفیت درمورد روستای دهنودشت دارید خصوصا عکس های قدیمی مربوط به سالهای گذشته وافرادی که جایشان دربین ما خالی است را تحویل پدرم آقای حسن حوران دهید وبعدازاسکن شدن اصل عکس تحویل شما خواهد شد.ویاازطریق ایمیل به آدرس زیرارسال کنید. باتشکرازشما -------ادرس وبلاگ------ hhooran@gmail.com روستای دهنودشت سبزدشت
برای مشاهده موضوعات وبلاگ دهنودشت روی مطالب زیر کلیک کنید :

اف بنر

به وبلاگ روستای دهنودشت سبزدشت بافق خوش آمدید www.dehnodasht.mihanblog.com--------------------------بنام خدای بخشنده مهربان ------- باسلام خدمت دوستان گرامی وارجمند -----تاریخچه ایجاددهنودشت----- روستای دهنودشت حدود120الی150سال اززمان حفرقنات انتقال آب به ورودی این روستا قدمت دارد.وصاحب دهنودشت شخصی بودمعروف به (ملاحسین حاج علی اکبرپدرعبدالرحمن)آقای ملاحسین حاج علی اکبربرای زراعت وکشاورزی خود دردهنودشت کارگری داشت بنام( علی لر)که اواولین ساکن روستای مابوده است . آقای ملاحسین حاج علی اکبر پدر عبدالرحمن فردی سخت کوش ودرستکار بود ودرمنطقه سبزدشت مشغول احداث قنات های متعددی بودکه یکی از آنهاقنات اکبرآباد نام گرفت بعدازجاری شدن آب قنات اکبر آبادبه علت وصل بودن آبهای زیرزمینی آب قنات کویروکه صاحب آن حسن علی محمد بود کم شد وبرای کشاورزی وزندگی مناسب نبود . ملاحسین حاج علی اکبرکه باحسن علی محمد دوست صمیمی بود جهت جبران خسارت حسن علی محمد چند پیشنهاد جهت دادن قنات وروستای جدید به او دادکه نهایتاحسن علی محمد زندگی وصاحب روستای دهنودشت شدن راپذیرفت وباخانواده خود به این روستامهاجرت کردند.دراین بین علی لر که کارگر ملاحسین بود از صاحب جدید روستا تقاضا می کندکه در همین روستا بماند وبرای صاحب جدید کارکند که مورد قبول ازطرف حسن علی محمد قرارمی گیرد وازاین تاریخ این روستا بنام دهنو وسپس دهنودشت نامیده شد که بعضی قدیمی ها هم بنام ده حسن علی محمد می شناسندکه دوخانواردرآن زندگی میکردند حسن علی محمد همان جد قدیمی اکثر مردم روستای ما است که بنام رحیمی دهنوی درمنطقه سبزدشت شناخته می شوند .امروزه تعداد16 خانوار ساکن وموقت که منزل مسکونی دراین روستادارند درحال زندگی هستند که اکثر باهم فامیل هستند واز نوادگان حسن علی محمد(رحیمی دهنوی) میباشند. ---------معرفی روستای دهنودشت--------- روستای دهنودشت یکی ازروستاههای دهستان سبزدشت بافق می باشد.که درفاصله حدود85 کیلومتری شهرستان بافق و200کیلومتری مرکز استان یزد قرار دارد.تعداد 16خانوار دائم وغیر دائم در این روستای کوچک زندگی می کنند که تعداد دوشهید والا مقام بنام های شهیدمحمودرحیمی وشهیدحسین ابراهیمی تقدیم به کشور عزیزمان ایران کرده است .اکثراهالی این روستا باهم فامیل هستند .وباکمک یکدیگردرجهت آبادانی روستای خود باهمت خود وهمکاری مسئولین مربوطه خصوصا بخشداری ودهداری بساب سعی وتلاش کرده اند ومیکنند که جای تقدیر وتشکردارد. ------فراخوان------- باسلام ازکلیه دهنودشتی های عزیز تقاضادارم چنانچه عکس وتصویر خوب وباکیفیت درمورد روستای دهنودشت دارید خصوصا عکس های قدیمی مربوط به سالهای گذشته وافرادی که جایشان دربین ما خالی است را تحویل پدرم آقای حسن حوران دهید وبعدازاسکن شدن اصل عکس تحویل شما خواهد شد.ویاازطریق ایمیل به آدرس زیرارسال کنید. باتشکرازشما -------ادرس وبلاگ------ hhooran@gmail.com

اف بنر

هیئت منتظرالمهدی دهنودشت به شما خوش آمد می گوید
همه جای سبزدشت سرای من است

معرفی روستا

دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 ساعت 10 و 30 دقیقه و 00 ثانیه

نویسنده : حسن حوران


شماره کارت بانک کشاورزی جهت کمک به ساختمان بیت الزهرا(س)دهنودشت

6037701712134375

آدرس وبلاگ بیت الزهرا(س)دهنودشت

www.alzahradehnodasht.mihanblog.com

********************************************************************************************
نسخه موبایلی وبلاگ دهنودشت کلیک کنید

لیست کامل موضوعات وبلاگ کلیک کنید

http://www.sabzdashtbafgh.irوب سایت دهستان سبزدشت کلیک کنید.


معرفی روستا
روستای

دهنودشت یکی ازروستاههای دهستان سبزدشت بافق می باشد.که درفاصله حدود85

کیلومتری شهرستان بافق و200کیلومتری مرکز استان یزد قرار دارد.تعداد

51خانوار دائم وغیر دائم در این روستا زندگی می کنند که تعداد دوشهید

والا مقام بنام های شهیدمحمودرحیمی وشهیدحسین ابراهیمی تقدیم به کشور

عزیزمان ایران کرده است .اکثراهالی این روستا باهم فامیل هستند .وباکمک

یکدیگردرجهت آبادانی روستای خود باهمت خود وهمکاری مسئولین مربوطه وهیئت امنای روستا

تلاش کرده اند ومیکنند که جای تقدیر وتشکردارد.

(لطفا نظرات .پیشنهادات وانتقادات سازنده فراموش نشود)
ایمیل:مدیروبلاگ
hhooran@gmail.com
*****************************************

******************************************توجه!!!!


برای مشاهده تمامی مطالب وبلاگ(فهرست)روی کلمه آخرین پستهاکه سبزرنگ است کلیک کنید وارد موضوعات وبلاگ شوید.


لیست آخرین پستها

نسخه موبایلی وبلاگ دهنودشت

برای واردشدن به وب سایت دهستان سبزدشت روی آدرس زیر کلیک کنید

http://www.sabzdashtbafgh.ir
ازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
برچسب ها: معرفی روستا ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 6 آبان 1395 ساعت 23 و 46 دقیقه و 40 ثانیه

سرشماری حضوری نفوس ومسکن درروستای دهنودشت

پنجشنبه 6 آبان 1395 ساعت 17 و 31 دقیقه و 00 ثانیه

نویسنده : حسن حوران

باحضور مسئول سرشماری امارنفوس و مسکن درروستای دهنودشت سبزدشت درروز چهارشنبه 1395/08/005اغازشد.

مرحله ثبت حضوری سرشماری باشرکت اکثریت اهالی روستای دهنودشت به انجام رسید ومردم باحضورخود وثبت اطلاعات خانوار خوددرجهت پیشرفت اهداف نظام مقدس اسلامی گام برداشتند.

(باتشکرازحضورگسترده وفعال شماهمولایتی های عزیز)


ازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 7 آبان 1395 ساعت 13 و 58 دقیقه و 58 ثانیه

همایش پیاده روی خانوادگی منطقه سبزدشت

پنجشنبه 10 تیر 1395 ساعت 17 و 34 دقیقه و 00 ثانیه

نویسنده : حسن حوران

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی منطقه سبزدشت یادمرحوم حاج حسین ابراهیمی مقدم ویادبود جوانان ورزشکار درگذشته منطقه سبزدشت زمان:روز بعدازعیدفطر ازساعت 7صبح مکان شروع پیاده روی ازبیت الزهرا(س) روستای دهنودشت به طرف حسینیه حضرت ابوالفضل العباس(ع)بساب درپایان مراسم جوایزارزنده ای شامل:سه عدد کمک هزینه مشهد مقدس چهارعدد کارت هدیه نقدی شش عددپک محصولات شرکت صنایع غذایی رشد ده عدد سکه طلا وتعدادی جوایز ورزشی به برندگان قرعه کشی اهدا خواهد شد قابل ذکراست قبوض قرعه کشی درابتدای مسیر توزیع می گردد. منتظر حضورگرم شما هستیم
ازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: - -

برگزاری جشن نیمه شعبان

شنبه 1 خرداد 1395 ساعت 06 و 43 دقیقه و 00 ثانیه

نویسنده : حسن حوران

بنام خدا

السلام علیک یاصاحب الزمان ادرکنی

برگزاری جشن نیمه شعبان درشنبه شب مورخ1395/03/01بعدازنمازمغرب وعشاء

باحضورگسترده مردم منطقه سبزدشت ومناطق همجواردربیت الزهرا(س) روستای دهنودشت با تلاوت قاری محترم جناب اقای علیرضا رحیمی آغازشد وهمچنین در این مراسم حضار ازبیانات حجت السلام والمسلمین حاج اقا بلبلی نیا درمورد انتظار فرج بهره مند شدند ومداحان عزیزآقایان حمید رحیمی ومهدی رحیمی وهمچنین اقای علی اکبر ابراهیمی به مولودی خوانی پرداختند خاطر نشان میشود دراین مراسم از کلیپ هایی که درمورد حضرت صاحب الزمان(عج)برای اشنایی میهمانان وحضار گرامی به نمایش گذاشته شد.
جادارد ازطرف کانون فرهنگی شهید رحیمی از همه کسانی که دربرپایی این جشن باشکوه همکاری ومساعدت کردندوازتمامی میهمانان گرامی که درپایان مراسم به ساختمان درحال تکمیل این مجموعه فرهنگی مذهبی همیاری رساندند کمال تشکر وقدردانی راداشته باشیم

کانون فرهنگی هنری شهید محمود رحیمی دهنودشت
ازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 23 خرداد 1395 ساعت 22 و 04 دقیقه و 39 ثانیه

برگزاری مراسم اغازسال تحویل 1395 دربیت الزهرا(س)دهنودشت

یکشنبه 1 فروردین 1395 ساعت 09 و 18 دقیقه و 25 ثانیه

نویسنده : حسن حوران
مراسم اغازسال 1395 در روستای دهنودشت به روایت تصویر(بیت الزهرا.س.)

ازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 23 خرداد 1395 ساعت 22 و 23 دقیقه و 00 ثانیه

فرارسیدن ایام فاطمیه(س)رابه همه همولایتی های عزیز تسلیت میگوییم

یکشنبه 2 اسفند 1394 ساعت 23 و 56 دقیقه و 00 ثانیه

نویسنده : حسن حوران

یازهرا(س)

مهربانترین مادر دنیا

نخستین ستاره ای بودی که در عرش به خورشید نبوت رسیدی؛ ستاره ای نیلی به رنگ جراحت آسمان و زخم زمان. ای ام ابیها! ای مهربان ترین مادر، حبیبه حق و شفیعه ی حشر، پدر و مادرم فدای دست های مهربانت باد. تو محور آسمان ایثاری و اولین علت خلقت. ای مادر رسالت و همتای ولایت؛ به روزهایی می اندیشیم که پس از واقعه ی عظیم غدیر، همراه با حسنین به خانه های اهل مدینه می رفتی و با بیان وحیانی خویش حجت الهی را بر غافلان، تمام می کردی و بدین سان از آغاز، حمایت از ولایت، سرلوحه خصایل آسمانی ات بود.

غبار غم از سیمای زیبای علی می زدودی و بر زخم های فزون از ستاره ی پیکرش که نشان از رزم با باطل داشت، مرهم می نهادی. فتوحات مولا، رهین مهربانی توست. هنوز خطابه های رسایت سراج راه مجاهدان است و بر آفاق تاریخ می تابد. پاره تن رسول یار بودی و یگانه یاور یکتا ،امیر عاشقان. تلألؤ ذوالفقارعلی، وامدار عزم و عزت تو بود. آنگاه که بر بی بصیرتان و دنیا پرستان غضب می کردی، غضبناکی آفریدگار قادر، آشکار می شد. رضای تو رضای حق بود و با خرسندی ات، تمامت اهل عرش و ساکنان قدس، قرین شعف می شدند.یا زهرا (س) در ایام شهادتت دلهایمان را به سوی بقیع پر داده ایم...
ازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اجرای ایزوگام پشت بام بیت الزهرا (س)

جمعه 27 آذر 1394 ساعت 17 و 09 دقیقه و 00 ثانیه

نویسنده : حسن حوران

  • بنام خدا
  • ضمن تشکر وقدردانی ازخیریین محترم درجهت حمایت وپشتیبانی مالی وفیزیکی دراجرای ایزوگام پشت بام بیت الزهرا(س) این امرهم باتوکل به خداوند متعال به سرانجام رسید.
  • اجرکم الی اللهازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 23 خرداد 1395 ساعت 22 و 06 دقیقه و 49 ثانیه

تقدیروتشکرازرئیس اداره راه وشهرسازی وبخشدارمحترم شهرستان بافق

شنبه 14 آذر 1394 ساعت 23 و 32 دقیقه و 00 ثانیه

نویسنده : حسن حوران

بدینوسیله ازطرف اهالی روستای دهنودشت تقدیروتشکرمی کنیم ازاقای مهندس فتوحی ریاست محترم اداره راه وشهرسازی شهرستان بافق وهمکارانشان وهمچنین بخشدارمحترم جناب اقای مهندس فتاحی درجهت هماهنگی وهمکاری درساخت بیت الزهرا(س)درمنطقه سبزدشت بافق

اجرکم الی الله
ازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
برچسب ها: تقدیر ،
آخرین ویرایش: شنبه 14 آذر 1394 ساعت 23 و 55 دقیقه و 00 ثانیه

اجرای دورچینی وشیب بندی جهت ایزوگام پشت بام بیت الزهرا(س)

پنجشنبه 12 آذر 1394 ساعت 20 و 55 دقیقه و 00 ثانیه

نویسنده : حسن حوران

بنام خدا

من لم یشکر مخلوق لم یشکرالخالق

جادارد ازطرف خودوهیئت امنای روستای دهنودشت ازتمامی افرادی که دراجرای شیب بندی ودورچینی پشت بام بیت الزهرا(س) جهت ایزوگام همکاری مساعدت نمودند کمال تشکروقدردانی راداشته باشیم(اجرکم الی الله)


ا
ازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 16 آذر 1394 ساعت 23 و 49 دقیقه و 37 ثانیه

تقدیروتشکرازخیریین محترم

چهارشنبه 6 آبان 1394 ساعت 18 و 29 دقیقه و 51 ثانیه

نویسنده : حسن حوران
شماره کارت بانک کشاورزی جهت کمک به ساختمان بیت الزهرا(س)دهنودشت
6037701712134375
من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق
بنام خدا
ضمن قبولی طاعات وعبادات وعزاداریهای همه عزاداران حسینی درمنطقه سبزدشت درماه محرم ماه پیروزی خون برشمشیر
ازطرف هیئت امنای بیت الزهرا (س) درمنطقه سبزدشت ومردم روستای دهنودشت
تقدیروتشکرمی کنیم ازشماعزیزان بویژه مردم خیرومومن روستاههای شیطور.برکوئیه وعلی آباد ودیگرهمولایتیهای عزیز که عزاداری کردید برای فرزند شهید حضرت فاطمه الزهرا(س)حضرت اباعبدالحسین (ع)ویاران باوفایشان وهم باکمکهای مالی ومعنوی خود به بیت الزهرا(س)باعث شدید نام مقدس حضرت زهرا(س) درمنطقه سبزدشت سربلندباشد.
ازخداوند متعال سلامتی وسربلندی وتمامی خوبی های دنیاوآخرتش برای شمابزرگواران خواستاریم ومورد شفاعت آن بزرگوار قراربگیرید. انشاءالله 
به برکت صلوات برمحمدوال محمدازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 6 آبان 1394 ساعت 20 و 32 دقیقه و 15 ثانیه

مراحل سنگ کاری کف وبغل بیت الزهرا (س) به پایان رسید.

یکشنبه 5 مهر 1394 ساعت 19 و 51 دقیقه و 30 ثانیه

نویسنده : حسن حوران

بنام خدا با همت وهمکاری خیریین محترم وتلاش وکوشش مردم سختکوش روستای دهنودشت مراحل سنگ فرش وسنگ بغل بیت الزهرا (س)به پایان رسید
ازهمین رسانه ازهمه افرادی که باکمک های مالی ومعنوی خودوچه کسانی که درسرانجام رساندن این مراحل دخیل بودند کمال تشکروقدردانی را داریم
اجرکم الی اللهازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 23 خرداد 1395 ساعت 22 و 26 دقیقه و 42 ثانیه

نصب مقبره شهید محمودرحیمی درروستای دهنودشت

یکشنبه 8 شهریور 1394 ساعت 19 و 59 دقیقه و 35 ثانیه

نویسنده : حسن حوران
ای مرغان خونین بال وادی عشق برق نگاهی بردل ما کنید که شاید در این دل کویر صفت ما به یمن شما گلستانی سرزند
بالاخره بعداز تاخییرچندماهه مقبره شهید محمود رحیمی برمزار آن شهیدبزرگوار نصب گردید وروستای ماراصفایی دوباره بخشید
یادمیکنیم ازشهدای گلگون کفن منطقه سبزدشت وروستای دهنودشت شهیدان محمودرحیمی وشهیدحسین ابراهیمی راهتان ادامه داردازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 8 شهریور 1394 ساعت 20 و 17 دقیقه و 15 ثانیه

تقدیر وتشکر

یکشنبه 8 شهریور 1394 ساعت 19 و 41 دقیقه و 51 ثانیه

نویسنده : حسن حوران
بنام خدا

دنیا مزرعه آخرت است و انسان، هرچه در این دنیا بکارد، در آخرت برداشت خواهد کرد و هیچ عمل خیر و شری از نظر خدا دور نمی ماند و عاقبت، صاحب آن نتیجه آن را خواهد دید.
باسلام 
جاداردازاین رسانه ازتمامی خیریین مخصوصا کودکان ونوجوانان که دوشادوش بزرگان خوددرساخت وساز بیت الزهرا(س) کمک وهمکاری کردند کمال تشکروقدردانی راداشته باشیم
همچنین از آقا سعید رحیمی که حاصل دسترنج وکارخود درایام تعطیلات تابستانی رابه بیت الزهرا(س)تقدیم کردند کمال تشکروقدردانی راداریم خداوند به ایشان وخانواده گرامی خیروبرکت عنایت فرماید
انشااللهازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 8 شهریور 1394 ساعت 19 و 52 دقیقه و 10 ثانیه

پیشاپیش عیدفطرمبارک

سه شنبه 23 تیر 1394 ساعت 02 و 19 دقیقه و 06 ثانیه

نویسنده : حسن حورانازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 23 تیر 1394 ساعت 02 و 19 دقیقه و 56 ثانیه

رمضان المبارک

پنجشنبه 28 خرداد 1394 ساعت 13 و 53 دقیقه و 31 ثانیه

نویسنده : حسن حورانازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 28 خرداد 1394 ساعت 13 و 54 دقیقه و 07 ثانیه

برگزاری جشن باشکوه نیمه شعبان دربیت الزهرا(س) دهنودشت باحضور مردم روستا ومنطقه سبزدشت

جمعه 15 خرداد 1394 ساعت 14 و 40 دقیقه و 46 ثانیه

نویسنده : حسن حوران

درسالروز میلاد باسعادت امام عصر(عج)جشن باشکوهی درشب میلاد منجی عالم بشریت(عج)1394/03/13دربیت الزهرا(س) دهنودشت برگزار گردید 

ازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 15 خرداد 1394 ساعت 15 و 39 دقیقه و 13 ثانیه

بتن ریزی واجرای کامل سقف بیت الزهرا(س) به پایان رسید

پنجشنبه 7 خرداد 1394 ساعت 19 و 12 دقیقه و 27 ثانیه

نویسنده : حسن حوران
بتن ریزی واجرای کامل سقف بیت الزهرا(س) به پایان رسید
بنام خدا
بالطف وعنایت پروردگارمهربان وحضرت فاطمه الزهرا(س) وولی عصر(عج)وکمک وهمیاری مردم ومسئولین وخیرین ارجمندوگرامی از شروع کلنگ زنی این مجموعه که همزمان با شهادت بی بی دوعالم صدیق کبری (س)مورخ1394/01/04بنام بیت الزهرا(س)نام گرفت مرحله سقف بیت الزهرا(س) درروز چهارشنبه مورخ1394/03/06بطور کامل انجام شد
جادارد ازطرف خود ومردم روستا ازتمامی افرادومسئولین محترم که به هرنحوی دراحداث این مجموعه فعالیت وهمکاری کرده اند ودرآینده از خدمات ومساعدت ایشان برخوردار خواهیم بود کمال تشکروقدردانی راداشته باشیم  واجرهمگی شما با حضرت فاطمه الزهرا(س)وحضرت بقیه الله العظم(عج)ازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 8 خرداد 1394 ساعت 19 و 10 دقیقه و 37 ثانیه

تیرچه های سقف بیت الزهرا(س)دهنودشت بر روی دیوارهای آن نقش بست

یکشنبه 3 خرداد 1394 ساعت 23 و 31 دقیقه و 50 ثانیه

نویسنده : حسن حوران
تیرچه های سقف بیت الزهرا(س)دهنودشت بر روی دیوارهای آن نقش بست
بنام خدا
من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق
جادارد ازطرف حاج محمداقای رحیمی ومردم روستای دهنودشت از تمامی کسانی که دراین امر تلاش وکوشش کردند کمال تشکر وقدردانی راداشته باشیم انشاالله اجر همگی شمابا حضرت فاطمه الزهرا(س)
ازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 3 خرداد 1394 ساعت 23 و 41 دقیقه و 03 ثانیه

اجرای مرحله دوم ساخت بیت الزهرا (س)به روایت تصویر

سه شنبه 29 اردیبهشت 1394 ساعت 23 و 45 دقیقه و 12 ثانیه

نویسنده : حسن حوران
اجرای مرحله دوم ساخت بیت الزهرا (س)به روایت تصویر


باتشکر از افرادی که دراین مرحله از پروژه همکاری ومساعدت کردند.
اجرکم الی الله


ازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 3 خرداد 1394 ساعت 23 و 19 دقیقه و 26 ثانیه

مراحل ساخت مرحله دوم بیت الزهرا(س)درتاریخ1394/02/21

سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 ساعت 00 و 11 دقیقه و 44 ثانیه

نویسنده : حسن حوران
مراحل ساخت مرحله دوم بیت الزهرا(س)درتاریخ1394/02/21به روایت تصویر


ازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 3 خرداد 1394 ساعت 23 و 20 دقیقه و 47 ثانیه

مرحله دوم ساخت بیت الزهرا (س)آغاز شد

دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 ساعت 00 و 08 دقیقه و 22 ثانیه

نویسنده : حسن حوران
 بنام خدا
باعنایت ولطف پروردگارمرحله دوم طرح تکمیل بیت الزهرا(س)بابتن ریزی فوندانسیون بالای دیوارها به پایان رسید ودرمرحله سقف قراردارد.


ازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 ساعت 00 و 44 دقیقه و 08 ثانیه

جشن میلاد امام علی (ع)دربیت الزهرا(س)دهنودشت

سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 ساعت 07 و 05 دقیقه و 52 ثانیه

نویسنده : حسن حوران
بنام خدا
امدی وکعبه لحظه های رسیدنت رادرآغوش مطرش تجربه کرد

برگزاری مراسم جشن فرهنگی هنری دربیت الزهرای دهنودشت همزمان بامیلاد امیرمومنان علی(ع)جمعه شب بعدازنماز مغرب وعشا مورخ 1394/02/11برگزار میگردد.
ازشما سروران گرامی وارجمنددعوت بعمل می آید دراین مراسم نورانی حضور داشته باشید
(کانون فرهنگی وهنری شهید محمود رحیمی دهنودشت)
ازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 ساعت 07 و 12 دقیقه و 54 ثانیه

مراحل پایه چینی دیوارهای بیت الزهرا(س)به پایان رسید.

سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 ساعت 06 و 53 دقیقه و 50 ثانیه

نویسنده : حسن حوران

مراحل پایه چینی دیوارهای بیت الزهرا(س)به پایان رسید.وآمده تیرچه ریزی وسقف گردید
.
ازتمامی عزیزانی که دراحداث این بنای مقدس ماراهمیاری وکمک کردند کمال تشکروقدردانی راداریم
اجرکم الی الله
ازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 ساعت 07 و 02 دقیقه و 13 ثانیه

عکسی زیبا ازطبیعت بهاری دهنودشت

یکشنبه 6 اردیبهشت 1394 ساعت 00 و 16 دقیقه و 26 ثانیه

نویسنده : حسن حوران
درخت گلابی واقع درکنار ورودی قنات روستا
ازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 6 اردیبهشت 1394 ساعت 00 و 18 دقیقه و 24 ثانیه

دیوارچینی بیت الزهرا(س) ازنگاه تصویر

چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394 ساعت 21 و 08 دقیقه و 54 ثانیه

نویسنده : حسن حوران
دیوارچینی بیت الزهرا(س) ازنگاه تصویر1394/02/02
بنام خدا
کارفرما:خداوند بزرگ ومهربان
ناظر:اقاامام زمان(عج)
اجرا:کسانی که به خداوروزقیامت ایمان دارند.
ازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394 ساعت 21 و 16 دقیقه و 34 ثانیه

درتاریخ 1394/01/30بیت الزهرای(س)دهنودشت به لطف خداقدعلم خواهدکرد

پنجشنبه 27 فروردین 1394 ساعت 18 و 43 دقیقه و 07 ثانیه

نویسنده : حسن حوران
اینک که به فضل الهی که ازتاریخ 1394/01/06درسالروزشهادت حضرت فاطمه الزهرا(س)کلنگ احداث بیت الزهرای دهنودشت به زمین زده شد واینک درتاریخ 1394/01/30ساختمان بیت الزهرای 0س)دهنودشت باعنایت ولطف خدا ویاری وااستعانت از امام الزمان(عج)وهمیاری وهمکاری خیرین ومردم روستای دهنودشت ساختمان این بنای عزیزکه بنام بانوی دوعالم نام گزاری شده است قدعلم خواهد کرد.
ازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
برچسب ها: بیت الزهرا ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 27 فروردین 1394 ساعت 18 و 55 دقیقه و 26 ثانیه

خاکریزی وکرسی بندی فونداسیون بیت الزهرا(س) انجام شد

چهارشنبه 26 فروردین 1394 ساعت 00 و 15 دقیقه و 53 ثانیه

نویسنده : حسن حوران
تشکرازآقایونس خدابخشی عزیز بابت ارسال تصاویر
من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق
درروز1394/01/24 خاک ریزی وکرسی بندی کف بیت الزهرا انجام گرفت وبرای پایه چینی دیوارهای بیت الزهرااماده گردید.
ازاین رسانه ازآقای حاج محمدرضارشیدیان که دراین امر خیر سهیم شدند وکارکرد خودباتراکتوررابه بیت الزهرا (س) اهدا کردند کمال تشکروقدردانی راداریم

اجرکم الی اللهازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 27 فروردین 1394 ساعت 18 و 42 دقیقه و 46 ثانیه

بتن ریزی فونداسیون بیت الزهرا(س)انجام شد.

دوشنبه 24 فروردین 1394 ساعت 15 و 58 دقیقه و 20 ثانیه

نویسنده : حسن حوران
همزمان بامیلاد باسعادت حضرت فاطمه الزهرا(س)درروزجمعه1394/01/21مراحل فونداسیون گذاری کف انجام شد وبتن ریزی ان باهمت وهمکاری عموم مردم روستای دهنودشت به پایان رسید
جاداردازهمکاری همه افرادی که دراین مرحله ازساختمان همیاری وهمکاری نمودند کمال تشکروقدردانی راداشته باشیماجرکم الی الله 
ازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 25 فروردین 1394 ساعت 18 و 49 دقیقه و 21 ثانیه

قالب چینی ساختمان بیت الزهرا(س) دردهنودشت به پایان رسید

جمعه 14 فروردین 1394 ساعت 23 و 38 دقیقه و 37 ثانیه

نویسنده : حسن حوران
قالب چینی ساختمان بیت الزهرا(س) دردهنودشت به پایان رسید.
وبنا به صلاح دید اقای مهندس رضا رحیمی بعضی تغییرات درجهت صرفه جویی درمصالح درپایه چینی قالب اعمال گردید.
جادارد 
ازطرف اهالی روستا اززحمات تمامی افرادی که درجهت احداث این بنا همت وهمکاری نمودند
کمال تشکروقدردانی راداشته باشیم.
ازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 14 فروردین 1394 ساعت 23 و 47 دقیقه و 10 ثانیه

فعالیتهای عمرانی روزهای1394/01/12دراحداث بیت الزهرا(س)

چهارشنبه 12 فروردین 1394 ساعت 01 و 09 دقیقه و 51 ثانیه

نویسنده : حسن حوران
فعالیتهای عمرانی روز1394/01/12دراحداث بیت الزهرا(س)به روایت تصویر


خداقوت -خسته نباشید
ازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 13 فروردین 1394 ساعت 01 و 17 دقیقه و 45 ثانیه

فعالیتهای عمرانی روزهای1394/01/12---1394/01/11دراحداث بیت الزهرا(س)

سه شنبه 11 فروردین 1394 ساعت 23 و 45 دقیقه و 02 ثانیه

نویسنده : حسن حوران

فعالیتهای عمرانی امروز1394/01/11دراحداث بیت الزهرا(س)به روایت تصویر
خداقوت خسته نباشیدازاینجا برای ماپیام دهید : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 13 فروردین 1394 ساعت 01 و 14 دقیقه و 57 ثانیهتعداد کل صفحات : 4 1 2 3 4